แปรงด้ามมือพลาสติก( เส้นใยโลหะและอโลหะ)

Grid List

Showing all 5 results

Handle Brush ชุดแปรงด้ามพลาสติก (3 pcs)(ทองเหลือง,สแตนเลส,ไลลอน)

Handle Brush ชุดแปรงด้ามพลาสติก (3 pcs)(ทองเหลือง,สแตนเลส,ไลลอน)

BRASS WIRE , STAINLESS WIRE , NYLON

Handle Brush ชุดแปรงด้ามพลาสติก (NYLON)

Handle Brush ชุดแปรงด้ามพลาสติก (NYLON)

Handle Brush ชุดแปรงด้ามพลาสติก (ทองเหลือง Brass wire)

Handle Brush ชุดแปรงด้ามพลาสติก (ทองเหลือง Brass wire)

BRASS WIRE

Handle Brush ชุดแปรงด้ามพลาสติก (สแตนเลส SUS)

Handle Brush ชุดแปรงด้ามพลาสติก (สแตนเลส SUS)

STAINLESS WIRE

I2NCT-008แปรงล้างเครื่องมือ(2.5×4.5)x100x300

I2NCT-008แปรงล้างเครื่องมือ(2.5×4.5)x100x300

แปรงสำหรับอุตสาหกรรมการแพทย์มีหลากหลายรูปทรงลักษณะ ขนาดและวัสดุ  เนื่องจากมีการใช้งานที่หลากหลาย อย่างไม่น่าเชื่อม, บริษัท แอลทีซัพพลาย จำกัด มีแปรงทำความสะอาดอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่หลากหลาย แปรงทำความสะอาดอุปกรณ์ทันตกรรม แปรงทางการแพทย์แบบบิดเกลียวขนาดเล็กแปรงทำความสะอาดเครื่องมือแปรงแอพพลิเคชั่นและแปรงสำหรับเกา แปรงเหล่านี้ถูกนำไปใช้ในหลาย ๆ แอพพลิเคชั่นรวมถึงโรงพยาบาลห้องปฏิบัติการสำนักงานทางการแพทย์และทันตกรรมร้านค้าปลีกอุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์และผู้ผลิตอุปกรณ์ทางการแพทย์โดยเฉพาะ เพื่อตอบสนองต่อความต้องการนี้ บริษัท แอลทีซัพพลาย จำกัด ได้สร้างศูนย์ออกแบบ Customize สำหรับกระบวนการทำความสะอาดอุปกรณ์ทางการแพทย์แบบพิเศษ