แปรงทำความสะอาดหลอดแก้วขนม้า

Grid List

Showing all 9 results

แปรงขนม้า สำหรับการทำความสะอาดหลอดทดลองในห้องปฏิบัติการ Ø10

แปรงขนม้า สำหรับการทำความสะอาดหลอดทดลองในห้องปฏิบัติการ Ø10

OD Ø10 LENGTH 60 TOTAL LENGTH 255

แปรงขนม้า สำหรับการทำความสะอาดหลอดทดลองในห้องปฏิบัติการ Ø16

แปรงขนม้า สำหรับการทำความสะอาดหลอดทดลองในห้องปฏิบัติการ Ø16

OD Ø10 LENGTH 60 TOTAL LENGTH 255

แปรงขนม้า สำหรับการทำความสะอาดหลอดทดลองในห้องปฏิบัติการ Ø27

แปรงขนม้า สำหรับการทำความสะอาดหลอดทดลองในห้องปฏิบัติการ Ø27

OD Ø20 LENGTH 80 TOTAL LENGTH 300

แปรงขนม้า สำหรับการทำความสะอาดหลอดทดลองในห้องปฏิบัติการ Ø35

แปรงขนม้า สำหรับการทำความสะอาดหลอดทดลองในห้องปฏิบัติการ Ø35

OD Ø35 LENGTH 100 TOTAL LENGTH 350

แปรงขนม้า สำหรับการทำความสะอาดหลอดทดลองในห้องปฏิบัติการ Ø50

แปรงขนม้า สำหรับการทำความสะอาดหลอดทดลองในห้องปฏิบัติการ Ø50

OD Ø50 LENGTH 120 TOTAL LENGTH 400

แปรงขนม้า สำหรับการทำความสะอาดหลอดทดลองในห้องปฏิบัติการ. (มัดแฉก) Ø64

แปรงขนม้า สำหรับการทำความสะอาดหลอดทดลองในห้องปฏิบัติการ. (มัดแฉก) Ø64

OD Ø64 LENGTH 120 TOTAL LENGTH 400

แปรงขนม้าสำหรับการทำความสะอาดหลอดทดลองในห้องปฏิบัติการ (ครบชุด (6 ชิ้น)

แปรงขนม้าสำหรับการทำความสะอาดหลอดทดลองในห้องปฏิบัติการ (ครบชุด (6 ชิ้น)

แปรงขนม้าสำหรับการทำความสะอาดหลอดทดลองในห้องปฏิบัติการ (ชุดขนาดเล็ก 3 ชิ้น)

แปรงขนม้าสำหรับการทำความสะอาดหลอดทดลองในห้องปฏิบัติการ (ชุดขนาดเล็ก 3 ชิ้น)

แปรงขนม้าสำหรับการทำความสะอาดหลอดทดลองในห้องปฏิบัติการ (ชุดขนาดใหญ่ (3 ชิ้น)

แปรงขนม้าสำหรับการทำความสะอาดหลอดทดลองในห้องปฏิบัติการ (ชุดขนาดใหญ่ (3 ชิ้น)