แปรงทำความสะอาดกระบอกสูบ(Muger Hone

Grid List

Showing all 10 results

Muger Hone สำหรับขัดกระบอกสูบ OD 12.25mmMGHSCN-010

Muger Hone สำหรับขัดกระบอกสูบ OD 12.25mmMGHSCN-010

OD Ø12.25 LENGTH 66 TOTAL LENGTH 120 Grit# SIC 180

Muger Hone สำหรับขัดกระบอกสูบ OD.4mm MGHSCN-015

Muger Hone สำหรับขัดกระบอกสูบ OD.4mm MGHSCN-015

OD Ø4 LENGTH 50 TOTAL LENGTH 200 Grit# SIC 240

Muger Hone สำหรับขัดกระบอกสูบ OD.5mm MGHSCN-016

Muger Hone สำหรับขัดกระบอกสูบ OD.5mm MGHSCN-016

OD Ø5 LENGTH 50 TOTAL LENGTH 200 Grit# SIC 240

Muger Hone สำหรับขัดกระบอกสูบ OD. 7mm MGHSCN-018

Muger Hone สำหรับขัดกระบอกสูบ OD. 7mm MGHSCN-018

OD Ø7 LENGTH 50 TOTAL LENGTH 200 Grit# SIC 240

Muger Hone สำหรับขัดกระบอกสูบ OD 13.5 -13.7mm MGHSCN-001

Muger Hone สำหรับขัดกระบอกสูบ OD 13.5 -13.7mm MGHSCN-001

OD Ø13.7 LENGTH 69 TOTAL LENGTH 120 Grit# SIC 180

Muger Hone สำหรับขัดกระบอกสูบ OD 11.5mm MGHSCN-008

Muger Hone สำหรับขัดกระบอกสูบ OD 11.5mm MGHSCN-008

OD Ø11.5 LENGTH 69 TOTAL LENGTH 120 Grit# SIC 180

Muger Hone สำหรับขัดกระบอกสูบ OD.3mm MGHSCN-014

Muger Hone สำหรับขัดกระบอกสูบ OD.3mm MGHSCN-014

OD Ø3 LENGTH 50 TOTAL LENGTH 200 Grit# SIC 240

Muger Hone สำหรับขัดกระบอกสูบ OD.6mm MGHSCN-017

Muger Hone สำหรับขัดกระบอกสูบ OD.6mm MGHSCN-017

OD Ø6 LENGTH 50 TOTAL LENGTH 200 Grit# SIC 240

Disk brush Muger Hone สำหรับขัดดิสก์เบรก OD.63mm MGHSCN-019

Disk brush Muger Hone สำหรับขัดดิสก์เบรก OD.63mm MGHSCN-019

OD Ø63 LENGTH 32 TOTAL LENGTH 60 Grit# SIC 240

Muger Hone สำหรับขัดกระบอกสูบ OD 15mm MGHSCN-007

Muger Hone สำหรับขัดกระบอกสูบ OD 15mm MGHSCN-007

OD Ø15 LENGTH 69 TOTAL LENGTH 120 Grit# SIC 180