I2NCT-008แปรงล้างเครื่องมือ(2.5×4.5)x100x300

฿220.00

แปรงสำหรับอุตสาหกรรมการแพทย์มีหลากหลายรูปทรงลักษณะ ขนาดและวัสดุ  เนื่องจากมีการใช้งานที่หลากหลาย อย่างไม่น่าเชื่อม, บริษัท แอลทีซัพพลาย จำกัด มีแปรงทำความสะอาดอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่หลากหลาย แปรงทำความสะอาดอุปกรณ์ทันตกรรม แปรงทางการแพทย์แบบบิดเกลียวขนาดเล็กแปรงทำความสะอาดเครื่องมือแปรงแอพพลิเคชั่นและแปรงสำหรับเกา แปรงเหล่านี้ถูกนำไปใช้ในหลาย ๆ แอพพลิเคชั่นรวมถึงโรงพยาบาลห้องปฏิบัติการสำนักงานทางการแพทย์และทันตกรรมร้านค้าปลีกอุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์และผู้ผลิตอุปกรณ์ทางการแพทย์โดยเฉพาะ เพื่อตอบสนองต่อความต้องการนี้ บริษัท แอลทีซัพพลาย จำกัด ได้สร้างศูนย์ออกแบบ Customize สำหรับกระบวนการทำความสะอาดอุปกรณ์ทางการแพทย์แบบพิเศษ

Compare

Share this product

รายละเอียด

แปรงสำหรับอุตสาหกรรมการแพทย์มีหลากหลายรูปทรงลักษณะ ขนาดและวัสดุ  เนื่องจากมีการใช้งานที่หลากหลาย อย่างไม่น่าเชื่อม, บริษัท แอลทีซัพพลาย จำกัด มีแปรงทำความสะอาดอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่หลากหลาย แปรงทำความสะอาดอุปกรณ์ทันตกรรม แปรงทางการแพทย์แบบบิดเกลียวขนาดเล็กแปรงทำความสะอาดเครื่องมือแปรงแอพพลิเคชั่นและแปรงสำหรับเกา แปรงเหล่านี้ถูกนำไปใช้ในหลาย ๆ แอพพลิเคชั่นรวมถึงโรงพยาบาลห้องปฏิบัติการสำนักงานทางการแพทย์และทันตกรรมร้านค้าปลีกอุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์และผู้ผลิตอุปกรณ์ทางการแพทย์โดยเฉพาะ เพื่อตอบสนองต่อความต้องการนี้ บริษัท แอลทีซัพพลาย จำกัด ได้สร้างศูนย์ออกแบบ Customize สำหรับกระบวนการทำความสะอาดอุปกรณ์ทางการแพทย์แบบพิเศษ